Průzkumy a analýzy

V této kategorii naleznete výsledky průzkumů o zlatě, které čas od času provádíme, například ve spojitosti se soutěžemi o věcné ceny. Na informace se našich čtenářů dotazujeme prostřednictvím internetových dotazníků. Abychom omezili počet případů, kdy uživatelé vyplní formulář náhodně, přidáváme otázky s jednoznačnými odpověďmi. Výsledky z platně vyplněných formulářů zpracováváme do podoby komentovaných grafů.

Vysoké daně posilují konkurenční prostředí?

Prezident Miloš Zeman ve svém Vánočním poselství zmínil, že jeho přáním je přiblížení České republiky Skandinávským zemím, kde jsou vysoké daně, které mají podle prezidentových slov příznivý vliv na vývoj zdejších ekonomik. Kdo tyto vysoké daně platí? Nejprve zkusme vyslovit dvě poněkud extrémní premisy o tom, proč se obecně lidé ve Skandinávských zemích...

Výsledky ankety o zlatě

Běhěm prosince 2014 a ledna 2015 probíhala na ozlatu.cz soutěž spojená se zjišťováním názoru našich čtenářů prostřednictvím dotazníku. Rádi bychom se s Vámi podělili o výsledky tohoto malého průzkumu. První tři otázky v dotazníku byly kontrolní. Jednoznačnou odpověď na tyto otázky bylo možné najít na ozlatu.cz. Zbylé otázky se již...