Běhěm prosince 2014 a ledna 2015 probíhala na ozlatu.cz soutěž spojená se zjišťováním názoru našich čtenářů prostřednictvím dotazníku. Rádi bychom se s Vámi podělili o výsledky tohoto malého průzkumu. První tři otázky v dotazníku byly kontrolní. Jednoznačnou odpověď na tyto otázky bylo možné najít na ozlatu.cz. Zbylé otázky se již týkaly názoru našich návštěvníků. Po odstranění opakujících se odpovědí (někteří návštěvníci vyplnili formulář vícekrát) bylo zaznamenáno 106 odpovědí (zhruba 2 % z celkového počtu unikátních návštěv na ozlatu.cz za prosinec a leden). Z toho bylo vybráno 74 návštěvníků, kteří odpověděli správně na všechny tři kontrolní otázky.

undefined

Více než tři čtvrtiny účastníků našeho průzkumu uvedlo, že zlaté šperky sobě a svým blízkým nakupují v menších českých zlatnictvích. Jen zanedbatelný počet čtenářů nakupuje ve velkých nákupních centrech, ještě méně jich zlaté šperky poptává na internetu. Schválně jsme navštívili několik provozoven menších rodinných zlatnictví na okraji Prahy. Nalezli jsme zde vyučené zlatnice a zlatníky, kteří si s námi popovídali například o způsobu výroby šperků, v jaké podobě zlato na výrobu šperků nakupují i o obsahu paládia v jejich bílém zlatě. V nákupních centrech jsme narazili na zkušené obchodnice prodávající zpravidla šperky z dovozu.

undefined

Většina respondentů (přes 82 %) nemá zkušenost s nákupem investičního zlata, naopak necelá pětina si už někdy investiční slitek nebo minci koupila. Lidé, kteří si koupili investiční zlato dávali většinou přednost slitku (cihličce) před mincí.

undefined

Pouze 40 % respondentů uvedlo, že se o problémy spojené s nákupem investičního zlata nikdy nezajímalo, což je v porovnání s počtem lidí, kteří si jej nikdy nekoupili výrazně menší část. Z těch co se o investiční zlato zajímali jich největší část trápí obava, že jej po případném nákupu nebudou moci snadno a rychle prodat. Následuje nespokojenost s maržemi prodejců, kteří si vezmou provizi pří nákupu i prodeji zlata. Zhruba desetině dotázaných návštěvníků vadí přílišná vtíravost prodejců zlata. Nejmenší vliv na rozhodování respondentů o "nekoupi" zlata měl názor investičních poradců.

undefined

Přesnější informace získáme, pokud rozdělíme respondenty na množinu těch, kteří si zlato koupili respektive kupují, a množinu těch, kteří si jej nikdy nekoupili. Množině kupujících nejvíce vadí vtíravost a marže prodejců (dohromady přes 60 %). Postoje druhé skupiny se příliš neliší od názoru všech respondentů, o málo výraznější je však obava, že nebudou moci zakoupené zlato snadno prodat. Zároveň tato skupina vnímá méně citelně vtíravost prodejců.

undefined

Naprostá většina dotázaných by svou výhru bezpečně uložila nebo darovala. V žádné z platných odpovědí nezvolili návštěvníci možnost, že by cihličku hned prodali. Ještě vyšší míra názorové shody našich respondentů panovala u otázky týkající se nezávislosti našeho webu, drtivá většina dotázaných si přeje, aby web ozlatu.cz i nadále fungoval jako nezávislý blog o zlatě. Pouze 5 respondentů uvedlo, že nezávislost neřeší.

undefined

V závěrečné části formuláře jsme nechali našim čtenářům prostor pro připomínky a nápady na zlepšení. Příjemně nás překvapilo, že více než polovina respondentů uvedla svůj názor a také, že se jednalo o samou chválu a užitečné nápady. Děkujeme! A co jste nám psali? A jaké ponaučení jsme si od Vás vzali?

Celkově si čtenáři nejvíce cení naší nezávislosti a snahy o publikování objektivních informací. Největší popularitě se těší seriál o historii zlata. V tomto seriálu budeme rozhodně pokračovat, ještě není zdaleka u konce. Velká část čtenářů vyslovila přání, aby u nás vznikly články na téma investice do zlata - co si o této problematice myslíme, objektivně zvážit negativa i pozitiva. Slibujeme, že se tomuto tématu budeme také v několika článcích věnovat a podělíme se s Vámi o naše zkušenosti z pohledu zákazníků. O něco menší skupina čtenářů (především mužská část publika) požadovala přehledy cen zlata. Neméně početná (tentokrát to byly spíše ženy) požadovala více soutěží. Na další soutěže se určitě můžete těšit, vytvoření přehledů s cenami zlata také zvažujeme.

Ještě jednou všem účastníkům děkujeme

tým ozlatu.cz