Mytologie

O tom, že zlato člověka fascinovalo už v dávné minulosti podávají svědectví nejrůznější mýty a legendy. Dokazují, jak moc si zlata naši předci cenili a co pro něj byli ochotni obětovat. Řada mýtů ale také ukazuje, že se lidé už v dobách dávno minulých zamýšleli nad tím, zda nejsou v lidském životě daleko cennější hodnoty než zlato. Články v této sekci přibližují legendy spojené se zlatem a snaží se objasnit jejich původ.

Doly krále Šalamouna

Král Šalamoun vládl ve staré Judei přibližně v letech 970 až 931 před naším letopočtem. Podle legend byly doly krále Šalamouna zdrojem jeho nesmírného bohatství a nacházely se v bájné zemi Ofir. Dnes se již můžeme jen domnívat, kde se tato bájná země nacházela. Některé pověsti uvádějí, že ležela někde...

Zlatý prach – oplodňuje a léčí?

Zlatý prach je v lidském povědomí obvykle spojován s mystickou symbolikou, rituály, náboženskými zázraky nebo tradicemi, legendami a mýty. Nejslavnější je patrně pověst o tom, jak se Zeus ve formě zlatého prachu zmocnil královské dcery Danaé. Z aktu vzešel syn Perseus. Zpodobňují-li malíři Danaé, zpravidla je smyslně odhalená a odklopená zlatým deštěm –...

Zlatý frýžský král Midas

Midas – a který vlastně? O rodinném klanu panovníků, kteří Frýgii vládli v 8. a 7. století před Kristem, se zmiňují jak řecké, tak asyrské prameny. Z velkého počtu Midasů toho „našeho, legendárního“ identifikovat samozřejmě nemůžeme. Pojďme si alespoň připomenout slavnou pověst. Občané jednou ke králi Midasovi přivedli namol opilého starce s...

Zlaté město - Eldorádo

„Jít a hledat Eldorádo…“ Podle písňového textu, který interpretuje Waldemar Matuška, je Eldorádo „zbavené vší bídy člověčí“. Kdo by o něčem takovém nesnil, že? Jenže kde ono místo hledat, když v písni zaznívá jen neurčité lokální určení: „V dálných dálkách zámoří ční prý zlaté pohoří.“ Počkat - prý…? Takže ne...

Zlaté jablko

Zlaté jablko

Pojďme na to lingvisticky. Kolokabilita lexému jablko je poměrně bohatá, takže se v jeho těsné blízkosti otevírají různé syntaktické pozice. Jednou z možností je třeba adjektivum ve funkci přívlastku shodného; hned nás napadne, že jablka bývají kulatá, zralá, nezralá, přezrálá, červivá, nahnilá, shnilá, šťavnatá, moučnatá, červená, zelená, žlutá, chutná… Jablko ale může...