Zlaté předměty

Zde naleznete články o zajímavých, někdy až kuriózních výrobcích ze zlata, ale i o abstraktních pojmech jako zlaté jablko, zlaté prasátko nebo zlaté město.

Máte (aspoň na krku) zlaté srdce?

Když v anglofonních zemích o dítěti řeknete, že je „as good as gold“ (v doslovném překladu „dobré jako zlato“, v češtině velmi málo frekventované), bude se dmout pýchou. (Pubescent nad vaší trapností obrátí oči v sloup, ale to už je jiná kapitola.) Ani jinde to zpravidla s jazykovým obrazem zlata není rozdílné: Zlato je...

Když se zlato rozezní

Zlato se dnes opět dostává do popředí zájmu široké veřejnosti. Velkou zásluhu na tomto trendu mělo velké zvýšení cen zlata v roce 2011. Lidé věří, že ve zlatě, stříbře, nebo platině jsou mnohem bezpečněji uloženy finanční rezervy, než-li v jakémkoliv peněžním ústavu.  Když se poohlédneme do historie, investice do zlata sahá až...

Jedlé zlato

Jedlé zlato

Ano, je to tak. V dnešní době se zlato vyskytuje v mnoha podobách a na takových místech, kde bychom ho v minulých desetiletích rozhodně nečekali. Je pravda, že ho nemůžeme jen tak běžně vidět na ulici, ani se nám nepodaří donést si domů valounek zlata z nedělní procházky přírodou. Řeč je o tom, kde...

Zlatý prach – oplodňuje a léčí?

Zlatý prach je v lidském povědomí obvykle spojován s mystickou symbolikou, rituály, náboženskými zázraky nebo tradicemi, legendami a mýty. Nejslavnější je patrně pověst o tom, jak se Zeus ve formě zlatého prachu zmocnil královské dcery Danaé. Z aktu vzešel syn Perseus. Zpodobňují-li malíři Danaé, zpravidla je smyslně odhalená a odklopená zlatým deštěm –...

Zlatý frýžský král Midas

Midas – a který vlastně? O rodinném klanu panovníků, kteří Frýgii vládli v 8. a 7. století před Kristem, se zmiňují jak řecké, tak asyrské prameny. Z velkého počtu Midasů toho „našeho, legendárního“ identifikovat samozřejmě nemůžeme. Pojďme si alespoň připomenout slavnou pověst. Občané jednou ke králi Midasovi přivedli namol opilého starce s...

Zlaté město - Eldorádo

„Jít a hledat Eldorádo…“ Podle písňového textu, který interpretuje Waldemar Matuška, je Eldorádo „zbavené vší bídy člověčí“. Kdo by o něčem takovém nesnil, že? Jenže kde ono místo hledat, když v písni zaznívá jen neurčité lokální určení: „V dálných dálkách zámoří ční prý zlaté pohoří.“ Počkat - prý…? Takže ne...

Zlaté jablko

Zlaté jablko

Pojďme na to lingvisticky. Kolokabilita lexému jablko je poměrně bohatá, takže se v jeho těsné blízkosti otevírají různé syntaktické pozice. Jednou z možností je třeba adjektivum ve funkci přívlastku shodného; hned nás napadne, že jablka bývají kulatá, zralá, nezralá, přezrálá, červivá, nahnilá, shnilá, šťavnatá, moučnatá, červená, zelená, žlutá, chutná… Jablko ale může...

Někdo má ze zlata srdce, někdo stolici

Snad všichni občané zemí prvního nebo druhého světa měli odjakživa velmi dobrou představu o tom, co všechno může být vyhotoveno ze zlata: královská koruna a korunovační klenoty, mince, hodinky, prsteny, náušnice, řetízky, náramky, přívěsky, celé šperkařské kolekce, rámy obrazů, třeba také zuby, různé bytové dekorace, interiérové ozdoby a mnoho dalších...

Plné břicho, nebo zlaté prasátko?

Valburga Vavřinová píše ve své Malé encyklopedii Vánoc: „Délka adventní doby bývala kdysi v různých církvích i diecézích odlišná a stejně tak nebyly jednotné ani názory na adventní půst.“ Ačkoliv půst znala a respektovala všechna náboženství, každé si pod tímto pojmem představovalo něco poněkud odlišného. Někteří věřící absolvovali jen částečné, někteří...