Zlaté nugety

Činnosti jako rýžování zlata a zlatokopectví vyžadují extrémní časovou investici a výsledek je zpravidla neúměrný námaze. Když se proto raritně podaří nalézt zlatý valoun, prostorově výrazný útvar nepravidelného tvaru, je to vlastně zázrak. Valouny znají Rusové a okolní národy pod názvem samorodky. V anglicky mluvících zemích pro ně mají označení „nuggets“....