Středověk

Sůl nad zlato

Sůl nad zlato

Sůl bývala kdysi tak vzácná – zejména pro národy žijící daleko od moře – že se používala jako platidlo. Ještě římští vojáci dostávali žold ve formě soli. Zde hledejme původ anglického slova plat, „salary“ (z latinského sůl, „salt“). Postupem času přestala být sůl nedostatkovým zbožím a ztrácela na exkluzivitě, zato...

Úloha peněz a zlata ve středověku

Podle antropologicko-historické studie Jacquese Le Goffa Peníze ve středověku je po finanční stránce středověk obdobím jakéhosi propadu. Francouzský historik dokonce tvrdí, že na středověkého člověka, jenž vlastnil peníze, okolí pohlíželo jako na podezřelého. Dále konstatuje, že peníze tehdy byly rozhodně méně důležité než v římské říši (pád říše se v...