Kolonizace Ameriky a zlato

Jak víme (nejen) z učebnic dějepisu, kolonizace znamená rozšiřování určitého národa za území vlastních hranic. Využívají se k tomu zejména neosídlené nebo jen řídce osídlené prostory. Příčinou je zpravidla přelidnění, s tím spjaté hledání a dobývání nové zemědělské půdy, zlepšení vlastní ekonomiky, navazování obchodních styků a zvýšení celkového statusu. Někdy...