V nedávné anketě jste nám do vzkazů psali otázky: „Má pro mě jako běžného spotřebitele smysl si kupovat zlato?“ nebo „Má smysl investovat do zlata?“ Internet je doslova zahlcen články s odpověďmi na tyto otázky. Můžeme jim ale věřit? Dříve než vyslovíme nějaké závěry si pojďme říci, kdo jsou typičtí autoři zmíněných článků a jaké zájmy sledují.

Zájmové skupiny

Texty tvrdící, že zlato je nejlepší investice, zpravidla nalezneme na stránkách prodejců investičního zlata. Uvedené články se vzájemně liší zpracováním a datem publikace, jejich poselství je ale pořád stejné, shrnout by se dalo takto: „právě přichází ta nejlepší příležitost investovat do zlata, jehož cena brzy výrazně vzroste, kdo nakoupí neprohloupí.“ Prodejci si také čas od času zakoupí reklamní článek s podobným obsahem u některých našich internetových a tištěných periodik. Obvykle pak takový článek poznáme podle dovětků na způsob: „...říká Franta Vomáčka, expert z portálu MojeZlataPokladnice.cz.“

Na druhou stranu můžeme také najít velké množství článků, které investování do zlata obecně nedoporučují. Forma těchto článků bývá rovněž podobná, často se jedná o výčet důvodů, proč neinvestovat do zlata. Typickým nadpisem bývá například „10 důvodů, proč je zlato špatná investice“ nebo „5 důvodů, proč neinvestovat do zlata.“ Přičemž nejčastějším argumentem proti zlatu bývá tvrzení, že zlato nevytváří žádný zisk. Často bývá citován například ekonom Nouriel Roubiny, kterému je veřejně připisována předpověď americké hypotéční krize, a který je znám svým negativním postojem k investicím do zlata. Podobné příspěvky o tom, že zlato je nejhorší investice se v hojné míře objevují na webech a blozích různých investičních firem či poradců a expertů, kteří se zcela logicky snaží o to, aby lidé svěřili své peníze právě jim místo toho, aby si za své peníze kupovali zlato.

Kdo má pravdu?

Komu z obou uvedených zájmových skupin tedy věřit? Je zlato dobrou nebo špatnou investicí? Oba tábory mají pravdu, jen jí bohužel často vydávají za pravdu univerzální. Je velmi málo pravděpodobné, že by člověk investicí do zlata zbohatl a jeho vklad se mu reálně znásobil, zde je správné tvrzení investičních expertů: „Zlato je špatná investice“. Ze svého bezpečně uschovaného zlata skutečně nedostanete žádné úroky či dividendy, ani si do něj nenastěhujete nájemníky. Na druhou stranu zlato je jeden z nejlepších způsobů, jak uložit své peníze - peníze, které sami o sobě neustále ztrácejí svou hodnotu. Tady tahají za silnější stranu provazu prodejci investičního zlata. Zlato znají lidé všude na světě, je všude stejné a v každé vyspělejší společnosti je po něm poptávka. Na zlato si nemusíte půjčovat, můžete ho koupit jen tolik, na kolik Vám stačí peníze. Když jej vlastníte ve správné formě, tak Vám ho s přibývajícími léty neubývá ani ho nemusíte opravovat. Při jeho prodeji si nemusíte najímat poradce a právníka, ani za transakci nezaplatíte žádné daně.

Kdo šíří polopravdy?

Obě zmíněné zájmové skupiny se dnes pohybují v silně konkurenčním prostředí a snaží se nalákat co největší počet zákazníků. Proto neváhají investovat své prostředky do tzv. aktivního marketingu. To Vám pak volají, smskují, mailují a píší na sociální sítě různí poradci a snaží se Vás přesvědčit o tom či onom. Tito lidé jsou školeni na to, aby se nezalekli Vašich racionálních otázek a argumentů, a proto si neváhají pravdu trochu vylepšit. Pojďme si ukázat nejčastější polopravdy, které můžete slyšet z obou táborů.

Tvrzení 1: „Cena zlata za 28 let nevzrostla - ani o inflaci.“

Tento názor jsem zaslechl z úst různých investičních poradců, kteří nabízeli investování do méně rizikových portfólií s menším výnosem a kteří argumentovali nutností chránit peníze vůči inflaci. Tvrzení je to pravdivé, ovšem jen pro toho, kdo by si zlato koupil v lednu 1980. V tomto měsíci se cena zlata v důsledku ropné krize krátkodobě vyšplhala na hodnotu 850 dolarů za trójskou unci. Stejné hodnoty zlato znovu dosáhlo až v roce 2008. Podíváme-li se na průměrnou roční cenu trójské unce zlata v roce 1980, zjistíme, že byla 595 dolarů. A průměrná cena za období 1975 - 1985 činila 324 dolarů za trójskou unci.

Průměrná roční cena zlata v dolarech za trójskou unci 1960 - 2014

Tvrzení 2: „Cena zlata na přelomu let 2014 a 2015 výrazně stoupala.“

Podobné tvrzení šířil e-mailem jeden z větších prodejců investičního zlata v ČR a měl pravdu. Jenže tvrzení bylo stoprocentně pravdivé pro cenu zlata v českých korunách. Koruna se během druhé poloviny roku 2014 propadla z 20 korun za dolar na 24 korun za dolar. Někteří lokální prodejci zlata rádi využívají pohybů na měnových trzích ke stimulaci svých zákazníků hesly: „kupujte, protože zlato bude dražší.”

Průměrná měsíční cena trójské unce zlata v CZK, březen 2014 - únor 2015

Průměrná měsíční cena trójské unce zlata v USD, březen 2014 - únor 2015

Průměrný měsíční kurs USD / CZK, březen 2014 - únor 2015

Závěr

Závěrem zbývá říci, že pro běžného člověka sice zlato nepředstavuje výhodnou investici pro významné zhodnocení prostředků, ale na druhou stranu nabízí dobrou alternativu pro dlouhodobé uložení části majetku. Pakliže pečlivě zvážíte všechna dostupná pro a proti a rozhodnete se poprvé investovat do zlata, mohl by Vám pomoci miniseriál o investičním zlatu, který začíná tímto článkem a naleznete jej na ozlatu.cz v sekci „Názory a komentáře“.

Michal Rost