Deník the Guardian přinesl ve čtvrtek 19.11. informaci o tom, že švýcarský farmář nalezl na své zahradě poklad s více než čtyřmi tisíci bronzovými a stříbrnými mincemi a o celkové hmotnosti 15 kg.

undefined

Obr. 1: Nalezené mince (zdroj: TheGuardian.com)

Objev byl učiněn poblíž města Eiken v třešňovém sadu poté, co hospodář uviděl blýskající se předměty na povrchu krtince. Ihned po svém nálezu kontaktoval místní archeology, kteří potvrdili, že se jedná o jeden z největších nálezů pokladů v historii Švýcarska.

Stáří mincí je odhadováno na 1700 let a doba jejich vyražení je vymezena vládou císaře Aureliána (270 - 275) a Maximiána (286 - 305). Nejnovější mince pocházejí přibližně z roku 294.

Archeolog Georg Matter uvedl, že oblast zmíněného třešňového háje byla vždy využívána k zemědělským účelům, proto poklad nebyl dosud nalezen. Dále potvrdil, že mince jsou ve výborném stavu, což nasvědčuje tomu, že nebyly dlouho v oběhu a jejich majitel si je schovával krátce po jejich vyrobení.

Většina mincí je vyrobena z bronzu, některé obsahují až 5 % stříbra. Původní reálnou hodnotu mincí nebylo možno určit, protože Řím ve zmíněním období čelil velké inflaci.

Michal Rost