Historie zlata

V této kategorii naleznete články z historie zlata. Jednotlivé články na sebe časově navazují a tvoří tak souvislý seriál o zlatě. Dozvíte se zde k čemu zlato používaly nejstarší civilizace, kdy a kým byl zaveden zlatý sandard. I jak se měnila role zlata v dobách nedávno minulých.

Zlaté horečky 19. století

„Zlatá horečka stoupá! V jackpotu Sportky na Vás čeká...“ Tento reklamní slogan se do paměti nevryl jen tomu, kdo doma nemá televizi. Spojení „zlatá horečka“ je už notoricky známé a v různých persvazivních – mluvených i psaných – dokumentech se vyskytuje tak často, že se ze stylové roviny aktualizace rychle...

Finance v 18. století - vznik bank

Kreativní schopnosti středověkých lidí spočívaly v něčem jiném než ve finančnictví. Podle Karla Polanyiho (1886–1964), maďarsko-kanadského ekonoma, filozofa a historika získala ekonomie v západní společnosti svůj specifický ráz až v 18. století, kdy se – po vcelku zdařilých snahách v předchozích dvou staletích – účelově a plnohodnotně propletla se sítěmi...

Zlato a peníze v 16. a 17. století

Počínaje 16. stoletím se peníze stávají významnější než ve stoletích předcházejících. Důkazem slávy těchto někdejších platidel může být fakt, že se jeden typ mince pocházející právě z 16. století nedávno dočkal „obrození“. Křest repliky jáchymovského šilikovského tolaru, která je spolu s brožurou vysvětlující dobový politický a ekonomický kontext zájemcům k...

Kolonizace Ameriky a zlato

Jak víme (nejen) z učebnic dějepisu, kolonizace znamená rozšiřování určitého národa za území vlastních hranic. Využívají se k tomu zejména neosídlené nebo jen řídce osídlené prostory. Příčinou je zpravidla přelidnění, s tím spjaté hledání a dobývání nové zemědělské půdy, zlepšení vlastní ekonomiky, navazování obchodních styků a zvýšení celkového statusu. Někdy...

Úloha peněz a zlata ve středověku

Podle antropologicko-historické studie Jacquese Le Goffa Peníze ve středověku je po finanční stránce středověk obdobím jakéhosi propadu. Francouzský historik dokonce tvrdí, že na středověkého člověka, jenž vlastnil peníze, okolí pohlíželo jako na podezřelého. Dále konstatuje, že peníze tehdy byly rozhodně méně důležité než v římské říši (pád říše se v...

Zlatá měna ve starověkém Římě

Starověký Řím je dodnes zkoumaná a velmi inspirativní civilizace vzniklá z města Říma v 8. století před Kristem, která přetrvala do 6. století našeho letopočtu. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměňovala. Spolu s tím se logicky měnily národy, jazyky, kultura, náboženství a pohled na finance. Pojďme si připomenout některé...