Všechny články

Chilkoot Trail

Chilkoot Trail

Když 17. června roku 1897 vypukla v Severní Americe zlatá horečka, stala se pro tisíce zlatokopů trasa přes Chilkootský průsmyk hlavní přístupovou cestou na naleziště u řeky Klondike. Toto „poslední velké dobrodružství“, jak bývá někdy zlatá horečka na Klondike nazývána, sice už skončilo, ale vydat se ze Skagway po více...

Konfiskace zlata v USA

O konfiskaci zlata ve Spojených státech amerických slyšel snad každý. Ne všichni ale vědí, že zákaz soukromě uchovávat zlato na krytí papírových peněz trval bezmála čtyřicet jedna let, až do roku 1974. Jak se to tenkrát vlastně událo? Prezident Franklin D. Roosevelt roku 1933 zakázal jakýkoliv podíl zlata ve vlastnictví...

Pošťák ukradl zlato za miliony

Server Kitco.com přinesl 8.2.2015 podrobnou zprávu o tom, jak Justin Digby zaměstnanec firmy FedEx okradl zákazníka této přepravní společnosti o zlato za 389 430 dolarů, tedy v přepočtu za 9,5 milionu korun (k 8.2.2015). Digby byl zaměstnán v oklahomské pobočce FedEx v oddělení zákaznické podpory. Jak později uvedl pro deník The...

Zlaté město - Eldorádo

„Jít a hledat Eldorádo…“ Podle písňového textu, který interpretuje Waldemar Matuška, je Eldorádo „zbavené vší bídy člověčí“. Kdo by o něčem takovém nesnil, že? Jenže kde ono místo hledat, když v písni zaznívá jen neurčité lokální určení: „V dálných dálkách zámoří ční prý zlaté pohoří.“ Počkat - prý…? Takže ne...

Výsledky ankety o zlatě

Běhěm prosince 2014 a ledna 2015 probíhala na ozlatu.cz soutěž spojená se zjišťováním názoru našich čtenářů prostřednictvím dotazníku. Rádi bychom se s Vámi podělili o výsledky tohoto malého průzkumu. První tři otázky v dotazníku byly kontrolní. Jednoznačnou odpověď na tyto otázky bylo možné najít na ozlatu.cz. Zbylé otázky se již...

Kolik je na světě zlata

Na otázku "kolik je na světe zlata" nám spolehlivě odpoví wikipedie. Dozvíme se zde, že celková váha dosud vytěženého zlata je odhadována na 171 300 tun (údaj je datován k roku 2011). Jak si ale takové množství představit? Jiří Kříž nám na náš facebookový profil napsal, že všechno zlato světa...

EMED obnoví důl v Rio Tinto

Server kitco.com přinesl 23.1.2015 informaci, že společnost EMED získala od představitelů španělské autonomní oblasti Andalusie povolení pro znovuotevření důlního komplexu pro težbu mědi v Rio Tinto nedaleko města Sevilla. Tento povrchový důl skýtá podle emed-mining.com zásobu zhruba 606 000 tun mědi. Velikost produkce je odhadována na 37 000 tun měděné rudy za...

Zlaté jablko

Zlaté jablko

Pojďme na to lingvisticky. Kolokabilita lexému jablko je poměrně bohatá, takže se v jeho těsné blízkosti otevírají různé syntaktické pozice. Jednou z možností je třeba adjektivum ve funkci přívlastku shodného; hned nás napadne, že jablka bývají kulatá, zralá, nezralá, přezrálá, červivá, nahnilá, shnilá, šťavnatá, moučnatá, červená, zelená, žlutá, chutná… Jablko ale může...

Naleziště zlata v Čechách

Čechy jsou maličká země v srdci Evropy. Ale co je to zlato, to už tu věděli všichni v dávných dobách...Už staří Keltové tady těžili zlato! Nejdříve se zlato dobývalo tou nejsnadnější cestou - rýžovalo se z potůčků i řek. Na mnoha místech najdeme dokonce i dnes nenápadné stopy po tomto...